alt="Szűz Mária a kis Jézussal - Virgin Mary and Child Jesus - VERGINE MARIA CON GESU' BAMBINO"

B. Kopp Judit - Ambó (Balatonfüred)

Szűz Mária a kis Jézussal - Virgin Mary and Child Jesus - VERGINE MARIA CON GESU' BAMBINO

alt="Szent Ferenc prédikál a madaraknak - St Francis preaching to the birds - San Francesco d'Assisi predica agli uccelli"

B. Kopp Judit - Ambó (Páka)

Szent Ferenc prédikál a madaraknak - St Francis preaching to the birds - San Francesco d'Assisi predica agli uccelli

alt="Szent Pál - Saint Paul - San Paolo"

B. Kopp Judit - Ambó (Zalaszentbalázs)

Szent Pál - Saint Paul - San Paolo

alt="Szent Máté és Lukács evangélista - JSt Matthew and St Luke the Evangelist - San Matteo e San Luca evangelista"

B. Kopp Judit - Ambó (Nagykanizsa)

Szent Máté és Lukács evangélista - JSt Matthew and St Luke the Evangelist - San Matteo e San Luca evangelista

alt="Szent János és Márk evangélista - St John and St Mark the Evangelist - San Giovanni e San Marco Evangelista"

B. Kopp Judit - Ambó (Nagykanizsa)

Szent János és Márk evangélista - St John and St Mark the Evangelist - San Giovanni e San Marco Evangelista

alt="zent Péter a halász - St Peter the Fisherman - San Pietro il pescatore"

B. Kopp Judit - Ambó (Budapest, Gyümölcsoltó Boldogasszony plébánia)

Szent Péter a halász - St Peter the Fisherman - San Pietro il pescatore

alt="Izajás próféta meghívása - The invitation of the prophet Isaiah - L'invito del profeta Isaia"

B. Kopp Judit - Ambó (Olaszfa)

Izajás próféta meghívása - The invitation of the prophet Isaiah - L'invito del profeta Isaia

alt="Mózes és a tíz parancsolat - Moses and the Ten Commandments - Mosè ei dieci comandamenti"

B. Kopp Judit - Ambó (Baracska)

Mózes és a tíz parancsolat - Moses and the Ten Commandments - Mosè ei dieci comandamenti

alt="Szent Pál megkapj a szentlelket - St Paul receive the Holy Spirit - San Paolo riceve lo Spirito Santo"

B. Kopp Judit - Ambó (Mérk)

Szent Pál megkapj a szentlelket - St Paul receive the Holy Spirit - San Paolo riceve lo Spirito Santo

alt="Izajás próféta jövendölése - Saint John the Baptist - Profezia del profeta Isaia"

B. Kopp Judit - Ambó (Abaújszántó)

Izajás próféta jövendölése - Saint John the Baptist - Profezia del profeta Isaia

alt="Keresztelő Szent János - Jesus gave Peter the keys of the kingdom of heaven - San Giovanni Battista"

B. Kopp Judit - Ambó (Balatonfüred)

Keresztelő Szent János - Jesus gave Peter the keys of the kingdom of heaven - San Giovanni Battista

alt="Az ifjú Jézus a zsinagógában tanít - The young Jesus teaches in the Temple - Il giovane Gesù nel tempio insegnamento"

B. Kopp Judit - Ambó (Szabadbattyán)

Az ifjú Jézus a zsinagógában tanít - The young Jesus teaches in the Temple - Il giovane Gesù nel tempio insegnamento

alt="Keresztelő Szent János és Jézus - St John the Baptist and Jesus - San Giovanni Battista e Gesù"

B. Kopp Judit - Ambó (Harta)

Keresztelő Szent János és Jézus - St John the Baptist and Jesus - San Giovanni Battista e Gesù

alt="Mennybemenetel - Ascension - Ascensione"

B. Kopp Judit - szószék (Balatonfüred)

Mennybemenetel - Ascension - Ascensione

alt="Péter meghívása - Peter's invitation - Invito da parte di Peter"

B. Kopp Judit - szószék (Balatonfüred)

Péter meghívása - Peter's invitation - Invito da parte di Peter

alt="A hegyi beszéd - Sermon on the Mount - Discorso della Montagna"

B. Kopp Judit - szószék (Balatonfüred)

A hegyi beszéd - Sermon on the Mount - Discorso della Montagna

alt="A szentlélek eljövetele - The coming of the Holy Spirit - La venuta dello Spirito Santo"

B. Kopp Judit - szószék (Balatonfüred)

A szentlélek eljövetele - The coming of the Holy Spirit - La venuta dello Spirito Santo